Research

5 pages
57 views

Юркова О. Ні, це не фотографії жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр. // http://likbez.org.ua/ua/net-eto-ne-fotografii-zhertv-golodomora-v-ukraine-1932-1933-gg.html

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Юркова О. Ні, це не фотографії жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр. // http://likbez.org.ua/ua/net-eto-ne-fotografii-zhertv-golodomora-v-ukraine-1932-1933-gg.html
Transcript
  Ні, це не фотографії жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр.   likbez.org.ua /ua/net-eto-ne-fotografii-zhertv-golodomora-v-ukraine-1932-1933-gg.htmlОксана ЮрковаНапередодні Дня пам’яті жертв Голодомору, що відзначається у четверту суботу листопада, LikБез вважає необхідним привернути увагу журналістів та всіх небайдужих до важливої теми візуалізаціїтрагедії Голодомору та її коректного і правдивого представлення.Спочатку кілька загальних тез для характеристики проблеми.Зазвичай ілюстраціями до інформаційних повідомлень, науково-популярних та наукових статей, а такожфільмів про Голодомор слугують кілька типів візуальних джерел (“картинок”). Назвемо найголовніші. Це:документальні фотографії;різноманітні архівні матеріали;сторінки тогочасних українських газет із повідомленнями про “чорні дошки” та інформацією про(не)виконання планів хлібозаготівель та ін.;сторінки тогочасних закордонних газет та журналів із повідомленнями про голод в Україні;мистецькі твори (створені як очевидцями, так і сучасними митцями);меморіальні місця (пам’ятники та пам’ятні знаки);нарешті, це фотографії сучасних заходів із вшанування пам’яті жертв Голодомору як в Україні, так ізакордоном.Тобто варіантів, що саме обрати для візуального ряду, достатньо.Та найчастіше використовуються документальні фотографії. Адже саме світлини, що фіксують моменттрагедії, найсильніше впливають на читача / глядача. Хіба може залишити когось байдужим знімкарозпухлої від голоду дитини у лахміттях чи фото помираючих від голоду?! Звісно, що ні.Крім того, ці фото виконують також роль неабиякого аргументу, заперечувати який не виходить. Вжесамим фактом свого існування вони промовляють: “Це було, було! Дивіться!” Але. Але якщо серед наведених у публікаціях зображень виявляються неправдиві фото (байдуже – черезнезнання, помилку чи злий намір) і це стає відомим, то і довіра до інших наведених джерел однозначнопропадає, а висловлені судження переходять до категорії сумнівних чи навіть сфальшованих.Поговорімо про це докладніше.Так склалось, що документальних фотографій, що зафіксували б жертв Голодомору 1932–1933 рр.,збереглось небагато. Це і зрозуміло. Влада, здійснюючи терор голодом, всіляко намагалась приховатисвої злочини. Кореспонденти до голодуючих та вимираючих сіл не допускались. У населення (особливо уселян) на руках фотоапаратів практично не було. Ті кілька фотографій, що на сьогодні чітко атрибутовані,були зроблені іноземними спеціалістами, які у той час працювали в радянській Україні, і таємно вивезенізакордон.Між тим у публікаціях, у фільмах, а часом навіть у музейних експозиціях та на документальних архівнихвиставках бачимо численні фотографії начебто жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. Деякі з цихсвітлин “кочують” з однієї статті до іншої та вже перетворились на “візитівку” Голодомору. 1/6  Питання:  Чи всі вони справді були зроблені саме в Україні та саме в цей час? Відповідь категорична:  Ні! На жаль, дуже часто для ілюстрування жахів Голодомору в Україні 1932–1933 рр. помилкововикористовують фотографії, зроблені у Поволжі у листопаді-грудні 1921 р. співробітниками місії Нансена. Весною 1921 р. у кількох районах Росії, а саме у Поволжі та на Північному Кавказі, через страшну посухута неврожай розпочався голод. Масовий голод охопив також Південь України, проте звідти продовжувалививозити хліб до Росії, посилаючись на те, що в Україні, начебто, не голод, а просто неврожай.Після довгого замовчування трагедії лише у серпні 1921 р. уряд радянської Росії звернувся по міжнароднудопомогу. В Кремлі очікували, що європейські уряди нададуть Росії кредит у 10 млн. фунтів стерлінгів.Однак в Європі виникли підозри щодо імовірних зловживань та майбутнього нецільового використаннякоштів радянським урядом, і у кредиті було відмовлено. Зрештою, після тривалих нарад і консультаційдопомога була надана, але на умовах роботи в Росії спеціальної комісії та визнання більшовиками боргівцарської Росії.Згаданою спеціальною комісією став Міжнародний комітет допомоги голодуючим у Росії  . Ця організація,створена в Європі під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста, об’єднала більш ніж три десяткидоброчинних та релігійно-доброчинних товариств. Очолив комітет визначний полярний дослідник тагромадський діяч норвежець Фрітьоф Нансен, тому ця гуманітарна структура отримала неофіційну назву“місія Нансена”.Восени 1921 р. Нансен приїхав до Росії та у листопаді-грудні 1921 р. відвідав охоплені голодом райони,зокрема Поволжя та Північний Кавказ. Звідти він привіз кілька десятків негативів на склі та фотографій,що були зроблені співробітниками місії. Для широкого розповсюдження Нансен відібрав 63 зображенняголодуючих та тіл тих, хто помер від голоду. Фотографії широко розійшлись Європою та Америкою. Вонинеодноразово друкувались у пресі та окремо у вигляді листівок для збирання коштів для голодуючих вРосії, пізніше – також як ілюстративні додатки до численних книг про життя та діяльність Ф. Нансена.Нині ці фотографії знаходяться у вільному доступі на сайті Національної бібліотеки Норвегії у фотоархіві Ф.Нансена. Вважаємо, що нині публікація фотографій, зроблених у Поволжі у 1921–1922 рр., як фотографійГолодомору в Україні 1932–1933 рр. є шкідливою та цілковито неприпустимою. Така – свідома чинесвідома – підміна веде до знецінювання інформації щодо українського Голодомору-геноциду тапідважує правдивість інших свідчень, дає підстави звинувачувати дослідників у фальсифікаціїГолодомору.Легковажити достовірністю поданих ілюстративних матеріалів не варто. Аби уникнути подальших тиражувань неправдивої інформації, наводимо ті фотографії 1921 р. ізвідповідними підписами, що найчастіше помилково використовуються як ілюстрації Голодомору. Підписимають гіперлінки, що відсилають на сайт Національної бібліотеки Норвегії. Ні, це не фотографії жертв Голодомору в Україні 1932–1933 років!Це фотографії, зроблені у Поволжі у листопаді-грудні 1921 р. співробітниками місії Нансена. 2/6  .Родина, що помирає на березі річки Волги. Осінь 1921 р. Семирічний хлопчик, знайдений на вокзалі у Самарі. Вінпомирає від голоду та виснаження. Осінь 1921 р. Голодуюча семирічна дівчинка із роздутим животомчерез довге голодування та вживання трави у їжу.Бугуруслан, осінь 1921 р. Інше фото із тією ж дівчинкою. Голодуюча родина. Бугуруслан, осінь1921 р. Близько восьми десятків тіл, переважно дитячих, знайдених та звезених на кладовище впродовж двох 3/6  днів. Кладовище міста Бузулук, грудень 1921 р. Близько восьми десятків тіл, переважно дитячих, передпохованням у братській могилі. Одяг із дітей зняли дляподальшого використання. Кладовище міста Бузулук,грудень 1921 р. Тіла дітей, які померли від голоду. Місто Марксштадт(нині – м. Маркс Саратовської області РосійськоїФедерації), грудень 1921 р. Листівка із фото голодуючих хлопчиків, зробленаспівробітниками місії Нансена. Листівка була випущена у1922 р. у Женеві для збирання коштів для допомогиголодуючим у Росії.  4/6  Схожі публікації:Головна, Голодомор Рекомендується для вас 5/6
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x