Crafts

29 pages
6 views

HALAL TURIZAM

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
HALAL TURIZAM
Transcript
    HALAL TURIZAM  Aldin Dugonjić RUKOVODITELJ CENTRA ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ CENTAR ZA CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE    Zašto smo danas ovdje?    Za početak, radi princeze Meryem iz Maroka.    Priču je prenio Jutarnji list 07. srpnja 2009.g. pod naslovom Princeza Meryem od Maroka “pobjegla” iz hvarskog hotela.  Prenosimo dio članka.     Najstarija kći marokanskog kralja Hassana II, Lalla Meryem, jučer je sa svojom mnogobrojnom pratnjom stigla u luksuzni splitski hotel. Svoju prijašnju destinaciju, hvarski hotel, princeza je navodno napustila zbog problema s klima- uređajima. U luksuznom hotelu napravila je pravu uzbunu: naime, princeza ne putuje sama te su se u hotelsku marinu usidrile tri jahte s više od 30 njezinih podanika. Među njezinom poslugom nalazi se, kako doznajemo, i medicinsko osoblje te liječnici. Lalla je odsjela u predsjedničkom apartmanu koji u srcu sezone stoji 20- ak tisuća kuna, a cijelo njezino osoblje nije stalo na jedan kat hotela pa su marokanski gosti unajmili još nekoliko soba. Međutim, za princezu novac ne predstavlja nikakav problem. Pročulo se, naime, da Lalla uopće ne mari za hotelski cjenik, već sama određuje cijenu, koja je često i deseterostruko viša. Hotel je, doznajemo, jučer u jutarnjim satima opkolila policija i osiguranje . U skladu s tradicijom svoje zemlje, princeza Meryem inzistira na privatnosti i ne pojavljuje se mnogo u javnosti. Pri dolasku na Hvar, primjerice, ljubazno je odbila gostoprimstvo Pjerina Bebića, hvarskoga gradonačelnika, objasnivši da ne želi eksponiranje. U hvarskom je hotelu navodno zahtijevala da se svinjetina u potpunosti izbaci iz hotela, i to ne samo s menija, nego i iz skladišta. (jl)     RAZUMIJEVANJE HALALA  Jezično  Vjersko  Kulturološko    Tradicijsko  Zdravstveno     JEZIČNO ZNAČENJE    Halal  –  dozvoljeno  Haram  –  zabranjeno  Mešbuh –  sumnjivo
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks