Documents

7 pages
7 views

Asmanur Husna_ Tanda-Tanda Orang Yang Memiliki Saka

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
saka5
Transcript
  4/11/2018 Asmanur Husna: Tanda-Tanda Orang Yang Memiliki Sakahttp://missameretta.blogspot.my/2013/03/tanda-tanda-orang-yang-memiliki-saka.html 1/7 Sunday, March 17, 2013 Tanda-Tanda Orang Yang Memiliki Saka AssalaamuA`laikum warohmatullaahi wabarokaatuh,   Just for sharing this info which i got from Facebook Izzar Ridzwan Oleh: Ustaz Musa Ali Saka adalah jin yang telah berada dalam tubuh manusia yang sudah sekian lama sehingga sebati dengandiri manusia tersebut. Ianya berlaku samada seseorang itu sedar atau tidak kerana ianya diwarisi dariketurunannya. Saka ini wujud apabila nenek moyang terdahulu mempelajari ilmu tertentu yangmembabitkan jin dan dipertrunkan kepada pembawa saka tanpa diketahui atau boleh jadi juga jin tersebutsendiri memilih untuk mendampingi keturunan yang dikehendaki. Jin tersebut oleh nenek moyang pembawa saka apabila mereka telah meninggal dunia. Semasa merekahidup, meeka telah bersahabat dan membela jin-jin tersebut yang dikenali dengan pelbagai nama. Nama-anam seperti hantu raya, pelesit, pontianak, polong dan lain-lain memang terkenal di kalanganmasyarakat melayu. Namun hakikatnya semuanya adalah sama iaitu makhluk Allaah subhanahu nwata`ala. yang dikenali dengan nama jin dan syaitan. DALIALNYA: Persahabatan antara jin dan manusia dalam bentuk 'khadam' dinyatakan di dalam Al-Quran. Firman Allaah subhanahu nwa ta`ala.: Maksudnya: Dan bahawasanya ada beberapa lelaki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan... - (Surah Al-Jin: 6)   Jin yang dijadikan khadam inilah akhirnya menjadi saka yang perturunkan dari ayah ke anak danketurunan yang seterusnya (mereka yang mempunyai pertalian darah). Ini disebabkan perjanjian yang telahdibuat oleh nenek moyang denan jin tersebut dan mengundang masalah dan penderitaan kepadaketurunannya. Total Pageviews 213601  smanur Husna A working mom andmarried to a kind-hearted husband andblessed with two loveldaughters. Thanks to my parentfor raising me perfectly and i'mhappy with my life now. XOXO,UNAView my complete prole  bout Me There was anerror in thisgadgetHome SweHomeAbout MeMy BucketListMy GirlsAlbumMe onFacebook PagesThe Love Of My Life  More Next Blog» Creat  4/11/2018 Asmanur Husna: Tanda-Tanda Orang Yang Memiliki Sakahttp://missameretta.blogspot.my/2013/03/tanda-tanda-orang-yang-memiliki-saka.html 2/7   PERT LI N NT R JIN D N S K : Terdapat pertalian yang erat antara jin dan saka! Jin yang diwariskan seumpama harta peninggalan itulah yang dikenali sebagai saka. DALILNYA: Dari Abu Tha'labah berkata: Rosuulullaahi shollallaahu a`laihi wasallam. bersabda: Maksudya: Jin itu mempunyai tiga jenis: Satu jenis yang mempunyai sayap dan berterbangan di udara, satu jenis yang berbentuk ular-ular dan anjing-anjing dan satu jenis yang berpindah-randah. Jin yang berpindah-randah seperti yang disebutkan diklasikasikan sebagai jenis jin yang menjadi sakadisebabkan jenis jin ini yang mampu berpindah-randah dari satu keturunan ke satu keturunan di bawahnya. CIRI-CIRI Y NG MEMILIKI S K : Secara umumnya orang yang memiliki saka akan mempunyai kebolehan untuk mengubat orang yang sakitdisebabkan jin dan syaitan tetapi dengan cara yang meragukan dari sudut syariat, antaranya: 1. Kebanyakkan mereka mempunyai kebolehan mengubat melalui kaedah ‘menurun’. Caranya ialah jintersebut memasuki tubuh orang yang mempunyai saka tersebut dan kemudiannya menyamar sebagai parawali Allaah dan orang-orang sholeh seperti Syeikh Abdul Qodir Al-jilani, Syeikh Bahauddin an-Naqsyabandi,Syeikh Abu Hassan As-Syazili dan sebagainya. Namun hakikatnya ia cumalah jin yang datang daripadasaka. 2. Pembawa saka mampu beubat tetapi menggunakan jampi yang mempunyai unsur-unsur syirik yang bolehmenggugurkan syahadah dan iman. 3. Pembawa saka mampu berubat tetapi menggunakan jampi yng langsung tidak dapat difahami. 4. Pengamal perubatan yang kebolehannya datang dari saka selalunya sering melakukan perkara yangbertentangan dengan syariat. 5. Ada di kalangan mereka mendapat ilmu kebolehan mengubat melalui mimpi tanpa belajar. M S S K BERPIND H:  Saka berpindah sebaik sahaja pembawa saka yang terdiri daripada nenek moyang yang membuatperjanjian dengan jin tersebut meninggal dunia. Apabila pembawa saka meninggal dunia, jin saka tersebuttidak mempunyai perumah/pembela maka ia mencari perumah/pembela baru dari kalangan anak cucutuannya yang telah mati itu tadi. PROSES PEMIND H N S K :  Berikut adalah kronologi bagaiman jin saka berpindah selepas kematian tuan punya saka tersebut: * Apabila nenek moyang yang membela jin tersebut mati; jasadnya mati setelah rohnya keluar dari jasadnya.Namun begitu, jin yang berdamping dengan nenek moyang itu tidak mati kerana umur jin bukannya sepertimanusia. * Apabila jasad perumah saka itu dikebumikan, jin tersebut bebas dan berada dalam keadaan seperti layang-layang yang terputus talinya. Lalu ia berkeliaran di atas bumi mencari rumah tumpangannya yang baru.Perihal nyawa jin dan syaitan yang ternyata lebih panjang dari unsur manusia. Firman Allaah subhaanahu wa ta`ala.: Maksudnya: Iblis menjawab: 'Beri tangguhlah saya sampai waktu dibangkitkan.' Allaah berrman : Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab: Kerana Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang) mereka dari jalan Engkau yang lurus............. (Surah Al-A'raf: 14-16)   * Kemudiannya saka tersebut akan bepindah kepada anak cucu sebagai perumah yang baru. Kebiasaannya jin tersebut akan berpindah kepada anak cucu yang ada mengamalkan jampi-jampi tertentu yang diambildari si mati. Daughters  4/11/2018 Asmanur Husna: Tanda-Tanda Orang Yang Memiliki Sakahttp://missameretta.blogspot.my/2013/03/tanda-tanda-orang-yang-memiliki-saka.html 3/7 * Saka juga boleh berpindah dari si mati kepada warisnya apabila anak cucu tersebut ada menyimpan mana-mana barang tinggalan si mati. * Saka juga berpindah kepada anaka cucu yang secara pengamatannya merupakan waris yang menjadiorang harapan kepada keluarga pada masa hadapan khususnya orang harapan kepada si mati yangmenyimpan saka tadi. * Orang yang berpotensi mewarisi saka adalah orang yang tinggal bersama si mati semasa hidupnya iaituserumah denganngya. GEJ L S K Jin saka adalah jin yang diwarisi dari samada ibu atau bapa pewaris berkenaan. Mangsa saka biasanyaadalah anak sulong atau anak bungsu atau mana-mana anak yang amat disayangi oleh ibu atau bapa yangbersaka. Ibu atau bapa ini pula sebenarnya mewarisi saka dari generasi sebelumnya sehinggalah sukar untukmengetahui bilakah starting point kehadiran saka berkenaan. Melalui pengalaman merawat saya mendapati jin-jin saka kebanyakan telah tua, ini kerana generasi sakasekarang berada pada generasi ke-6 dan ke-7 jika dikira dari generasi pertama. Umur jin panjang, ia mula bersekolah menengah diusia 80 tahun, berkahwin seusia 200 tahun dan gagahperkasa diketika umur 200-500 tahun. Ketika berumur 500 tahun ke atas jin mula dizaman manepouse dansudah tidak bergigi, rabun dan bongkok apabila berumur 700 tahun ke atas. Bagi mereka yang mewarsi sejenis sahaja (lelaki atau perempuan) jin2 ternyata semakin tua berusia 700tahun ke atas. Gejala kepada pewaris saka adalah mudah pelupa dan penyakit-penyakit yang sukar sembuhseperti asthma, resdung, kurap, kudis dan banyak lagi. Jika pewaris saka ini mewariskan saka kepadagenerasi seterusnya kemungkinan anak ini kurang siuman, gila, sindrom down, cacat anggota dansebagainya. Gejala saka ini sukar dikesan kecuali ada kesungguhan dan melalui proses rawatan ataupun apabilasipewaris diganggu secara jin sihir. Apabila seseorang yang bersaka disihir, jin2 saka ini menjelmakandirinya pada pewaris seolah-olah mahu membantu anak buah jagaannya… dengan kata lain jin saka tidaksemestinya berada pada batang tubuh pewaris berkenaan… mereka keluar masuk kecuali jika Jin2 ini telahtua, buta dsb. Secara umum saya berpendapat majoriti orang melayu ada jin saka. Adakalanya bilangan jin sakamenjangkau angka 1,000 ekor dan akan diwarisi sehingga 7 generasi akan datang. KEN P OR NG MEL YU BERS K ?  Sejarah mencatitkan bahawa orang melayu adalah berasal dari rumpun melayu kepulauan Indonesiasamada dari kepulauan Sumatra, Jawa ataupun Banjarmasin/Kalimantan. Atok-nenek kita membuka tanahdi Tanah Melayu. Sejarah menyatakan kekuatan atok-nenek kita membuka berpuloh ekar tanah hutan-belantara secara solo. Secara logiknya mana mampu tulang empat-kerat manusia ini melakukan kerja sukarini. Kajian mendapati adanya permohonan pertolongan kepada jin2 dalam kerja2 begini. Apabila mahu meninggalkan keluarga bagi membuka kawasan yang baru… Jin2 juga dipanggil untukmenjaga rumah, keluarga dan kebun. Begitulah kepergantungan generasi dahulu kepada makhluk bernamaJin. Umur manusia pendek, paling lama 100 tahun. Tetapi jin2 yang berkhidmat dengannya masih muda belia.Jin2 ini telah sebati hidup dengan manusia. Kematian rakan kongsi menyebabkan Jin ini berkhidmat dengananak2 orang berkenaan seterusnya dan seterusnya. Kesimpulannya kewujudan jin saka dalam badan manusia mampu memberi kesan negatif pada kehidupanmanusia baik dari segi zikal dan sosial,oleh itu ia perlulah dibenteras kerana pengaruhnya dalamkehidupan yang turun-temurun. MEREK Y NG MENJ DI S S R N S K :  * Anak cucu yang sangat cetek pengetahuan agamanya. * Anak cucu yang melazimi maksiat dan sering melanggar peraturan agama. * Anak cucu yang sentiasa meninggalkan ibadat wajib seperti solat dan puasa. * Adakalanya anak cucu yang kuat pegangan agamanya kerana jin dan syaitan sangat mengidamkansupaya orang yang taat berjaya disesatkan.  4/11/2018 Asmanur Husna: Tanda-Tanda Orang Yang Memiliki Sakahttp://missameretta.blogspot.my/2013/03/tanda-tanda-orang-yang-memiliki-saka.html 4/7  * Anak cucu yang lemah; zikal dan antibodinya. ini akan memudahkan jin untuk bertapak di dalam badanmangsanya. * Anak cucu yang memang menginginkan sangat apa yang dipunyai oleh nenek moyang mereka. Apabilasaka ini diwarisi seolah-olah orang mengantuk disorongkan bantal. * Anak cucu yang memang mengidamkan kehebatan dengan pelbagai kelebihan di hadapan manusiawalaupun dengan cara yang mencabar syariat Allah s.w.t. T ND -T ND SEOR NG ITU MEMPUNY S K : GEJ L P D W KTU TIDUR:  * Susah tidur malam, tidak boleh tidur kecuali setelah besusah payah. * Sering terjaga pada waktu malam dalam keadaan cemas dan takut. * Mimpi buruk yang dikenali kabus seperti mimpi melihat sesuatu yang mengancamnya lantas menjeritmeminta pertolongan, malangnya tiada siapa mendengar. Biasanya erjadi dalam keadaan 'kena tindih'. * Mimpi perkara yang menakutkan dan menyeramkan. * Mimpi melihat binatang seperti kucing, anjing, unta, ular, serigala, tikus dan sbagainya. Kalau bermimpidipatuk ular, kemungkinan petanda bahawa sihir telah pun masuk ke dalam jasadnya. * Bunyi gigi berlaga pada waktu tidur. * Ketawa, menangis dan menjerit-jerit ketika sedang tidur. * Berdiri dan berjalan ketika tidur. * Mimpi jatuh dari tempat tinggi. * Mimpi berada di kawasan kotoran atau kawasan perkuburan. * Mimpi berada di tempat sunyi. * Mimpi terserempak atau melihat makhluk dengan rupa yang menakutkan atau diistilahkan sebagai hantu. * Mimpi melihat budak kecil. Bermimpi budak kecil menyusu dan rasa sayangkannya (ini berlaku kepadagolongan wanita). * Mimpi melihat salib atau gereja. * Mimpi bertemu paderi. * Merintih dan menangis ketika tidur. GEJ L P D W KTU BERJ G (waktu sedar):  * Selalu pening, para pengamal perubatan moden tidak dapat mengesan penyakit dan dikatakan penyakitmisteri. * Selalu lalai daripada mengingati Allaah subhaanahu wa ta`ala. * Hilang ingatan dan mungkin mnjadi gila. Gila adalah berpunca dari jin. Dalam bahasa arab, orang giladigelar 'majnun'. majnun bermaksud dijinkan iaitu isim maf'ul. * Sering lesu dan malas. * Rasa sakit di salah satu anggota badan dan doktor tidak berupaya mengubatinya. * Sentiasa terasa sakit di belakang terutama di tulang belakang. * Lenguh di sendi-sndi utama. * Melihat sesuatu yang pelik semasa jaga.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks