Documents

26 pages
156 views

Tezos Class Action Resis Law Firm GGCC LLC 11.26.17

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Class action law suit filed against Tezos in California November 26, 2017.
Transcript
    G LMWW M GSJAF G AOPLMJFS 8=74>9.= = > 7 3 9 4 8 5 : =0 == => =7 =3 =9 =4 =8 =5 =: >0 >= >> >7 >3 >9 >4 >8 >5 S EI ^  IWSJW L MX D J^O ,   P.G.   Xjlljmo ^. ^istjs, Isq. (WNF >345>7) wjlljmo@ristjslmw.gao 990 Xist G Wt., Wujti =840 Wmf Cjiha, Gmljdarfjm :>=0= Silipeafi2 +=.4=:.>80.5757 [Mccjtjafml Gaufsil Ljstic Af Wjhfmturi Pmhi_ YFJSIC WSMSIW CJWS^JGS GAY^S DA^ SEI FA^SEI^F CJWS^JGS AD GMLJDA^FJM HHGG, LLG, mf Jfas Loti Ljmnjljty Gaopmfy, Jfcjvjcumlly mfc af Niemld ad Mll Ateirs Wjojlmrly Wjtumtic, Plmjftjdds, v. CZFMOJG LICHI^ WALYSJAFW, JFG.,  m Cilmwmri Garparmtjaf, SIRAW WSJDSYFH , m Wwjss Daufcmtjaf, KMSELIIF N^IJSOMF , mf Jfcjvjcuml, mfc M^SEY^ N^IJSOMF , mf Jfcjvjcuml, Cidifcmfts. Gmsi Fa2 GLMWW MGSJAF GAOPLMJFS DA^ TJALMSJAF AD SEI DICI^ML WIGY^JSJIW LMXW BY^Z S^JML CIOMFCIC Gmsi 72=8-gv-0488:-^W Caguoift = Djlic ==/>4/=8 Pmhi = ad >4    - = - G LMWW M GSJAF G AOPLMJFS D A^ T JALMSJAF AD SEI D ICI^ML W IGY^JSJIW L MXW   8=74>9.= = > 7 3 9 4 8 5 : =0 == => =7 =3 =9 =4 =8 =5 =: >0 >= >> >7 >3 >9 >4 >8 >5 Plmjftjdd HHGG, LLG, jfcjvjcumlly mfc af niemld ad mll ateirs sjojlmrly sjtumtic, mllihis tei dallawjfh nmsic upaf pirsafml kfawlichi ms ta plmjftjdd mfc  plmjftjdd‚s awf mgts, mfc af jfdaromtjaf mfc niljid ms ta mll ateir mllihmtjafs, nmsic af jfvistjhmtjaf ad gaufsil, wejge jfglucic, jftir mljm , m rivjiw ad cjsglasuris rilmtic ta Sizas, oicjm riparts, jftirvjiws, sagjml oicjm, mfc ateir jfdaromtjaf gafgirfjfh Cidifcmfts Cyfmojg Lichir Walutjafs, Jfg., Sizas Wtjdtufh, Kmteliif Nrijtomf mfc Mrteur Nrijtomf. Plmjftjdd niljivis temt sunstmftjml ivjciftjmry suppart wjll ixjst dar tei mllihmtjafs sit darte eirijf mdtir m rimsafmnli appartufjty dar cjsgaviry. J.   JFS^ACYGSJAF =.   Sejs js m sigurjtjis glmss mgtjaf af niemld ad mll Y.W. jfvistars temt gaftrjnutic tei cjhjtml gurrifgjis njtgajf mfc/ar iteiriuo ta tei Sizas nlagkgemjf “Jfjtjml Gajf Addirjfh‟ (“JGA‟) nitwiif Buly = mfc =3, >0=8. Jf vjalmtjaf ad Wigtjafs 9, =>(m)(=) mfc =9 ad tei Wigurjtjis Mgt ad =:77 (tei “=:77 Mgt‟), Cidifcmfts addiric mfc salc Sizas takifs wjteaut djljfh m rihjstrmtjaf stmtioift wjte tei Wigurjtjis mfc Ixgemfhi Gaoojssjaf. Sizas takifs mri sigurjtjis.   >.   Mf JGA js m dufcrmjsjfh oigemfjso terauhe wejge tei daufcirs ad m  nlagkgemjf prabigt sill grypta takifs jf ixgemfhi dar tei gryptagurrifgjis njtgajf mfc iteiriuo (mkm iteir). Mf JGA js sjojlmr ta mf Jfjtjml Punljg Addirjfh, nut jfstimc ad  purgemsjfh semris ad m gaopmfy, jfvistars purgemsi grypta-takifs temt gmf lmtir ni trmcic dar ateir takifs ar dar gmse. Nmsic af tei trioifcaus mpprigjmtjaf ad njtgajf mfc iteiriuo, jfvistars hifirmlly jfvist jf JGAs wjte mf ixpigtmtjaf temt tei takifs wjll mpprigjmti jf vmlui. 7.   Sei Sizas JGA wms sa “eat‟ temt jfvistars gaftrjnutic $=0: ojlljaf warte ad njtgajf mfc iteiriuo jf tei djrst =9 eaurs. =  Ypaf jts gaoplitjaf, tei Sizas =  ettp2//njtgajfjst.gao/crmpirs-ufgmppic-tizas-jga-rmjsis-=0:o-=9-eaurs/ (tei Sizas JGA “wms kiifly mwmjtic ny jfvistars dallawjfh Sjo Crmpir‚s mffaufgioift ei suppartic Sizas‚ gafgipt.‟) Gmsi 72=8-gv-0488:-^W Caguoift = Djlic ==/>4/=8 Pmhi > ad >4    - > - G LMWW M GSJAF G AOPLMJFS D A^ T JALMSJAF AD SEI D ICI^ML W IGY^JSJIW L MXW   8=74>9.= = > 7 3 9 4 8 5 : =0 == => =7 =3 =9 =4 =8 =5 =: >0 >= >> >7 >3 >9 >4 >8 >5 JGA wms tei lmrhist jf ejstary. Cidifcmfts rmjsic tei iqujvmlift ad $>7> ojlljaf jf  njtgajf mfc iteiriuo mt Buly >0=8 prjgis. Gaftrjnutic njtgajf mfc iteiriuo emvi sjfgi ixplacic jf vmlui, mfc mri faw warte oari temf $400 ojlljaf mt Favionir >0=8  prjgis. 3.   Sei JGA wms m naaf dar Cidifcmfts. Cidifcmft Cyfmojg Lichir Walutjafs, Jfg. (“CLW‟) mfc jts semriealcirs wjll ni pmjc mppraxjomtily $>0 ojlljaf jd tei (fat yit djfjseic) Sizas plmtdaro js lmufgeic mfc stmnli. Sei rist ad tei jfvistic  njtgajf mfc iteiriuo js awfic ny Cidifcmft Sizas Wtjdtufh. Sei afly purpartic “ristrjgtjaf‟ rihmrcjfh Sizas Wejdtufh‚s ealcjfh js temt jt usi teisi oafjis ta “praoati‟ Sizas. Jf mccjtjaf, CLW wjll rigijvi =0% ad mll takifs jssuic. Sizas Wtjdtufh wjll rigijvi mfateir =0% ad takifs. 9.   Zit, Cidifcmfts glmjo teiy emvi fa anljhmtjaf ta pravjci Sizas takifs ta Plmjftjdd mfc tei Glmss. Cidifcmfts ivif glmjo tei rjhet ta mnmfcaf tei prabigt mt wjll mfc wjteaut rigaursi. 4.   Jt js sjtumtjafs ixmgtly ljki tejs temt tei dicirml sigurjtjis lmws mri jftifcic ta privift. 8.   Sei JGA dar tei Sizas takifs wms mf jllihml addir mfc smli ad sigurjtjis dar wejge fa rihjstrmtjaf stmtioift wms djlic ar teif jf iddigt, mfc ms ta wejge fa ixioptjaf drao rihjstrmtjaf wms mvmjlmnli. Sei JGA wms m hifirmljzic saljgjtmtjaf omci usjfh stmtioifts pastic af tei Jftirfit mfc cjstrjnutic terauheaut tei warlc, jfglucjfh jf tei Yfjtic Wtmtis, mfc tei sigurjtjis wiri addiric mfc salc ta tei hifirml  punljg. 5.   Seiridari, pursumft ta Wigtjaf 9, Wigtjaf =>(m)(=) mfc Wigtjaf =9 ad tei Wigurjtjis Mgt ad =:77, Plmjftjdd mfc tei Glmss mri iftjtlic ta risgjssjaf ad tei trmfsmgtjaf, rigijvjfh nmgk teijr njtgajf mfc iteiriuo, wjte mfy garrispafcjfh mpprigjmtjaf jf vmlui ad jfvistic mssits, ar tei iqujvmlift jf oafitmry cmomhis ar ms ristjtutjaf. Gmsi 72=8-gv-0488:-^W Caguoift = Djlic ==/>4/=8 Pmhi 7 ad >4    - 7 - G LMWW M GSJAF G AOPLMJFS D A^ T JALMSJAF AD SEI D ICI^ML W IGY^JSJIW L MXW   8=74>9.= = > 7 3 9 4 8 5 : =0 == => =7 =3 =9 =4 =8 =5 =: >0 >= >> >7 >3 >9 >4 >8 >5 JJ.   BY^JWCJGSJAF MFC TIFYI :.   Sei glmjos mssirtic eirijf mrjsi ufcir mfc pursumft ta Wigtjafs 9, => mfc =9 ad tei =:77 Mgt (=9 Y.W.G. §§ 88i, 88l, mfc 88a). Sejs Gaurt ems burjscjgtjaf avir tei sunbigt omttir ad tejs mgtjaf pursumft ta >5 Y.W.G. §§ =77= mfc =77>(c), mfc Wigtjaf >> ad tei =:77 Mgt (=9 Y.W.G. § 88v). =0.   Tifui js prapir jf tejs Cjstrjgt pursumft ta >5 Y.W.G. §=7:=(n) mfc =9 Y.W.G. § 88v, nigmusi Cidifcmfts mri daufc, mfc/ar risjci, mfc/ar mri jfemnjtmfts ad, ar trmfsmgt nusjfiss wjtejf tejs Cjstrjgt. Tifui js mlsa prapir jf tejs Cjstrjgt nigmusi omfy ad tei mgts mfc trmfsmgtjafs hjvjfh rjsi ta tei vjalmtjafs ad lmw gaoplmjfic ad eirijf aggurric jf tejs Cjstrjgt. ==.   Jf gaffigtjaf wjte tei mgts, gafcugt mfc ateir wrafhs mllihic jf tejs Gaoplmjft, Cidifcmfts, cjrigtly ar jfcjrigtly, usic tei oimfs mfc jfstruoiftmljtjis ad jftirstmti gaooirgi ta addir mfc/ar sill Sizas takifs terauhe tei JGA, jfglucjfh nut fat ljojtic ta omjl, iligtrafjg omjl, jftirstmti peafi gaooufjgmtjafs, jftirstmti trmvil, mfc/ar jftirfit sirvjgi pravjcirs jf praoatjfh, addirjfh mfc silljfh Sizas takifs terauhe tei JGA gaoplmjfic ad eirijf.  JJJ.   PM^SJIW =>.   Plmjftjdd js m ljojtic ljmnjljty gaopmfy arhmfjzic pursumft ta tei lmws ad tei Wtmti ad Jlljfajs mfc weasi gaftralljfh jftirist js awfic ny m gjtjzif ad tei Yfjtic Wtmtis. Plmjftjdd, terauhe jts omfmhjfh oionir Nrjmf Niiomf, jfvistic ilivif (==) iteiriuo jf tei Sizas JGA drao m gaoputir wjtejf tei Yfjtic Wtmtis ta purgemsi 9,5>7.49 Sizas takifs. =7.   Cidifcmft Cyfmojg Lichir Walutjafs, Jfg. (“CLW‟) js m Cilmwmri garparmtjaf wjte jts prjfgjpml plmgi ad nusjfiss jf Oauftmjf Tjiw, Gmljdarfjm, mt tei eaoi ad Cidifcmfts Mrteur Nrijtomf mfc Kmteliif Nrijtomf. CLW js awfic ny Cidifcmfts Mrteur Nrijtomf, Kmteliif Nrijtomf mfc faf-pmrty Crmpir Mssagjmtis. CLW glmjos ta awf mll jftilligtuml prapirty jf tei Sizas prabigt, jfglucjfh tei saurgi Gmsi 72=8-gv-0488:-^W Caguoift = Djlic ==/>4/=8 Pmhi 3 ad >4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x