Biography

111 pages
255 views

««Άγιος Γεώργιος» (ή «Παναγία») στον Στριβερό, παρά τον Άγγιστρο, Σαμοθράκης: προανασκαφική προσέγγιση», στο «Διεθνές Επιστημονικό Συ

of 111
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Η θέση του_«Αγίου Γεωργίου» (ή της «Παναγίας») στον Στριβερό, της Σαμοθράκης, ευρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της νήσου, το οποίο καλείται Απάνω Μεριά. Η θέση παράκειται της δεξιάς όχθης του ρέματος του Αγγίστρου, ενώ απέχει ca. 700 μ. από την ομώνυμη
Transcript
  1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΛΕΝΗ   Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο Αρχαίας Αγοράς, 4- 7 Οκτωβρίου 2017   Περιλήψεις   ανακοινώσεων  INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN HONOUR OF EMERITUS PROFESSOR GEORGE VELENIS   Thessaloniki, Amphitheatre of Ancient Agora, 4-7 October 2017 Abstracts  2 Επιστημονική Επιτροπή   Δημήτριος Αθανασούλης  , Δρ Βυζαντινολόγος, Διευθυντής Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Αθανάσιος Μαρκόπουλος  , Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Paolo Odorico,   Διευθυντής Σπουδών, Ecole des Hautes Etudes, Παρίσι Χρυσούλα Παλιαδέλη  , Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Σέμογλου  , Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Marica Šuput  , Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου Οργανωτική Επιτροπή   Μιχάλης Κάππας  , Δρ Βυζαντινολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Φλώρα Καραγιάννη  , Δρ Βυζαντινολόγος, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Έλενα Κόστιτς  , ΜSc Βυζαντινολόγος Γιώργος Σκιαδαρέσης  , Δρ Βυζαντινολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης Γιώργος Φουστέρης  , Επίκ. Καθηγητής   Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία    3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ Τετάρτη  4 Οκτωβρίου  2017  / Wednesday, October 4 th 2017 17:00- 17.30: Υποδοχή / Reception 17.30 - 18:00: Χαιρετισμοί / Salutation Α’ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α: «ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ» 1 st   S E S S I O N: «ANTIQUITY»   Προεδρείο: Χ. Παλιαδέλη, Γ. Ακαμάτης 18:00-18:10 Ελένη Τρακοσοπούλου - Σαλακίδου   Ενεπίγραφος πίθος από το νεκροταφείο της Ακάνθου  18:10-18:20 Κώστας Σισμανίδης   Τα συστήματα δόμησης στο νότιο κλασικό τείχος των Σταγείρων  18:20-18:30 Ελένη Σκαλιστή   Η αγωνία της Ζορκίδος: Με αφορμή ένα νέο έλασμα από τη Δωδώνη  18:30-18:40 Κατερίνα Τζαναβάρη   Αγαλμάτιο Αφροδίτης του λεγόμενου τύπου «Αφροδίτης - Νύμφης», από την αρχαία Λητή  18:40-18:50 Ηλέκτρα Ζωγράφου   Επιλεγμένη κεραμική από την ανασκαφή του 1966 στην Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης  18:50-19:00 Αγγελική Κουκουβού   Μονομαχικά μνημεία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης  19:00-19:10 Αλεξάνδρα Σιδερίδου   Ανιχνεύοντας την παιδική ηλικία στη ρωμαϊκή Μακεδονία μέσα από επιγραφικές και εικονογραφικές μαρτυρίες  19:10-19:20 Γεώργιος Γεωργούλας   Το λυκόφως των Θεών στη Δωδώνη  19:20-19:30 Όλγα Δημητρίου   Την κατάρα μου να ’χεις… Αρές και κατάρες από την αρχαιότητα μέχρι τους νεότερους χρόνους  19:30-19:50 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  / DISCUSSION   4 Πέμπτη  5 Οκτωβρίου  2017  / Thursday, October 5 th  2017 Β’ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α: «ΙΣΤΟΡΙΑ» (α’ μέρος)  2 rd   S E S S I O N: «HISTORY» (1 st part) Προεδρείο: P. Odorico , Π. Κατσώνη   8:30-8:40 Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου   Η Θεσσαλονίκη και ο Τετράρχης Γαλέριος (293 -311): μια επανεκτίμηση των δεδομένων»  8:40-8:50 Ιωάννα Ζούμπερη    Αδελφός», «πατήρ» και «τέκνο»:   Οι συγγενικοί δεσμοί ως σύμβολο των βυζαντινοπερσικών σχέσεων (330 - 650μ.Χ)»  8:50-9:00 Ηλίας Γιαννάκης   Ο al-J ā ḥ i ẓ  (776- 868 μ.Χ.) για το κοινωνικό καθεστώς των χριστιανών στην πρώιμη ισλαμική αυτοκρατορία  9:00-9:10 Θεοδώρα Ζαμπάκη   Πληροφορίες στα ιστορικά έργα του al-Mas ‛ū d  ī (893 - 956 μ.Χ.) για τις χριστιανικές ομάδες της εποχής του  9:10-9:20 Σταύρος Παναγιώτου  The Sack of Thessaloniki by Leo of Tripoli (904 AD) and the Role of the Copts in the Islamic Navigation 9:20-9:30 Λαμπροπούλου Άννα   Η άσκηση της κρατικής πολιτικής στην Πελοπόννησο κατά τον 9 ο -10 ο   αι.: η περίπτωση της αχαϊκής Κερνίτζας  9:30-9:40 Αλεξάνδρα Βασιλείου - Seibt Νέα στοιχεία για την στρατιωτική οργάνωση του Βυζαντίου νότια του Αίμου (10ος - 11ος αι.)  9:40-9:50 Σταύρος Γουλούλης   Οι αναγραφές των θρόνων του αρχιεπισκοπικού  ναού του Αγίου Αχιλλίου Πρέσπας  09:50-10:10 ΣΥΖΗΤΗΣΗ / DISCUSSION 10:10-10:40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ / BREAK  Γ’ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α: «ΙΣΤΟΡΙΑ» (β’ μέρος)  3 th S E S S I O N: «HISTORY» (2 nd part) Προεδρείο: Αθ. Μαρκόπουλος, Β. Κατσαρός   10:40-10:50 Μ arco Fasolio Was Epiros suitable for the despotate? Some remarks on the epirote ruling classes in the XI th  and XII th  centuries  5 10:50-11:00 Victor Nedeski Η αλληλογραφία του Αγίου Κωνσταντίνου Καβάσιλα με τον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος Δημήτριο Χωματιανό και τον Ιωάννη, Επίσκοπο Κίτρους  11:00-11:10 Αναστασία Κοντογιαννοπούλου   Πόλη και Πολιτική αντιπαράθεση στο Βυζάντιο τον 14 ο   αιώνα  11:10-11:20 Γεώργιος Παναγόπουλος   Μαρία Βανταράκη   Ανέκδοτος λόγος Δημητρίου Χρυσολωρά στο θαύμα της Παναγίας της «ἐν τοῖς Ὁδηγοῖς»: Πρόδρομη ανακοίνωση  11:20-11:30 Tamara Meskhi Ο Ιεροσολύμων Χρύσανθος και ο βασιλιάς της Κάρτλι Βαχτάγκ Ϟ’  11:30-11:40 Αρχιμ. Κωνσταντίνος Στ. Φουντουκίδης   «Πολιτική ιδεολογία και κείμενα λειτουργικής: οι βυζαντινές θείες λειτουργίες»  11:40-11:50 Κουρτούμη Τριανταφυλλιά  Knowledge capture in archives  and lifelong learning approaches 11:50-12:10 ΣΥΖΗΤΗΣΗ / DISCUSSION  12:10-12:40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  / BREAK  Δ’ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α: «ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ» (α’ μέρος)  4 th   S E S S I O N: «ICONOGRAPHY» (1 st  part) Προεδρείο: Αθ. Σέμογλου, Γ. Ασημακοπούλου - Ατζακά   12:40-12:50 Άννα Κεφαλίδου   Το Βυζαντινό Ζωγραφικό Σύστημα, τα χαρακτηριστικά και η εξέλιξή του από την Πρώιμη στην Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο  12:50-13:00 Αναστασία   Πλιώτα   Η γυναικεία μορφή στα ψηφιδωτά δάπεδα του Ανατολικού Ιλλυρικού (4 ος -6 ος   μ.Χ. αιώνας)  13:00-13:10 Μαρία Καμπούρη   Η πάλη του Ιακώβ με τον άγγελο. Ερμηνείες και εικαστικές αποτυπώσεις  13:10-13:20 Απόστολος Μαντάς   Εικόνες τιμωρίας σε βυζαντινά ψαλτήρια με μικρογραφίες στην ώα  13:20-13:30 Ελισάβετ Πανέλη   Η εικονογραφία της παράστασης της δημιουργίας του ανθρώπου στη Μονής της Κάτω Παναγιάς Άρτας  13:30-13:40 Sasho Cvetkovski Scenes from the Old Testament from the monastery Matejče  
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x