Documents

5 pages
443 views

Minit Mesyuarat Hip

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
hip
Transcript
  1 MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA HIP SMK SUAI BIL. 1/2017 Tarikh : 12 April 2017 (Selasa) Masa : 10.20 pagi - 10.50 pagi Tempat : Bilik Mesyuarat SMK Suai Kehadiran: 1 En. Abu Saran Sahari 43 En. Mohd Shukri Awang Hamat 2 Pn. Melin Juking 44 En. Muhamad Suhaimi Yahaya 3 Pn. Dayang Khartini Abang Hasnan 45 En. Muhammad Badrul Hisham Abd Halim 4 En. Kebing Rampai 46 En. Muhammad Farhan Ramly 5 Pn. Fenny Reddy 47 En. Muhd. Nizamuddin Samsudin 6 Pn. Wong Ling Ing 48 Cik Noor Hasliza Ali 7 En. Edwin Nyareng 49 Pn. Noor Wahida Rahman 8 En. Ling Mee Jow 50 Pn. Nor Shuhaida Md. Isa 9 Pn. Bintang Buyong 51 Pn. Noriza Brudin 10 Cik Jacqueline Ho May Choo 52 Pn. Norzila Shariff 11 En. Alif Hafiz Zamhari 53 Cik Nurain Yacob 12 Pn. Angela Simon 54 Cik Nurul Aida Othman 13 Cik Azizah Hj. Abidin 55 Cik Nurul Dyana Ibrahim 14 Pn. Bibiana Lega@Stewart Lega 56 Pn. Nurul Farah Binti Mazlan Long 15 Cik Caroline Galau 57 Pn. Nurul Hana Mohd Nor 16 Pn. Cathelyne Bunga 58 En. Rarni Ahmad 17 Cik Catherine Sanyah 59 En. Piry Bunan 18 Pn. Dahlia Mohd. Nor 60 Pn. Priscilla Talam @ Talab 19 Cik Dayang Farhana Abang Hamdan 61 Cik Rajjemah Daraman 20 Pn. Elizabeth Enjop 62 En. Ranggie Naung 21 En. Hoo Kin Lung 63 Pn. Rebecca Racha Jilom 22 Cik Intan Nor Adila Mohammad 64 En. Rohaili Harun 23 En. Jakaria Salam 65 Cik Roslina Abdul Rahman 24 Pn. Jamuna Rani Armugam 66 Cik Ruzaini Bt Shamsudin 25 En. Jason Dorsey Jipow 67 Pn. Siti Asmah Dollah 26 Cik Jayalatchumie Simadiri 68 Cik Siti Sabariah Lidin 27 En. Joseph Kalong 69 Pn. Siti Zarah Sahari 28 Pn. Kartina Seri 70 Pn. Suraya Zakaria 29 Cik Lai Siew Tien 71 En. Syaiful Amri Jusof 30 Pn. Landi Bandang 72 Cik Sylvia Goh 31 Cik Law Pei Yee 73 En. Witson Joseph 32 Cik Liew Yen Yiin 74 Cik Wong Chui Yien 33 Pn. Linda Johnathan Erit 75 Pn. Zainiedah Tamuran 34 Pn. Lorrie Una 76 Pn. Eta Bujie 35 Cik Maizatul Akma Abdul Majid 77 En. Kenny Basik 36 En. Manggie Uding 78 En. Mairi Jais 37 Pn. Mazyiah Morni 79 Pn. Maslin Tinggal 38 En. Mohamad Ashraf Mohd Arif 80 En. Mohd Ridzuan Arif 39 En. Mohd Azlan Mohd Pauzi 81 Pn. Norini Hj. Jamil 40 En. Mohd Fadhli Mohd Suhaimi 82 En. Rudy Hj. Lani 41 En. Mohd Hariz Resdi 83 Pn. Sutini Subeli 42 En. Mohd Helmy Makhtar 84 Pn. Waheeda Farhana Tidak Hadir: (Dengan sebab) 1 En. Wan Hanafi Wan Abdullah (Cuti Isteri Bersalin)  2 1.   Ucapan Aluan Tuan Pengetua 1.1   Tuan Pengetua mengucapkan terima kasih kepada semua guru dan staf sokongan yang dapat menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa HIP kali pertama bagi tahun 2017. 1.2   Beliau memperkenalkan program HIP kepada semua kakitangan sekolah. 1.3   Tuan Pengetua meminta guru-guru dan staf untuk mengambil tahu akan program ini kerana melibatkan semua pihak termasuk pihak kantin. 1.4   Beliau juga menyeru kepada semua guru dan staf agar bertindak mengikut arahan dan masa semasa menjalankan tugas. 1.5   Tuan Pengetua memberi peringatan kepada semua guru dan staf mengenai semua  program perlu direkodkan dan dibukukan dengan lengkap agar dijadikan bukti bukan lisan. Tindakan : Makluman Semua Guru dan Staf Sokongan 2.   Pn. Bibiana Lega@Stewart Lega 2.1.   Pengenalan HIP 2.1.1.   Guru-guru diingatkan untuk ambil perhatian terhadap program HIP yang merupakan cabang daripada program MBMMBI. Tindakan : Semua Guru 2.2.   Maklumat Pengurusan Sekolah   2.2.1.   Guru-guru dimaklumkan bahawa 76 orang guru dan masih 4 kuota kekosongan guru bagi tahun 2016. Tindakan : Semua Guru 4.3 Takwim 2016 4.3.1. Guru-guru boleh merujuk Takwim 2016 bagi melancarkan proses PdP sepanjang tahun agar tidak berlakunya percanggahan aktiviti. Sebagai makluman, mesyuarat kokurikulum akan dimaklumkan oleh Cikgu Kebing Rampai.  3 4.3.2 Kontraktor pembersihan telah melakukan pembersihan semasa cuti sekolah. Jawatankuasa Perabot Kelas juga perlu memastikan setiap murid akan dapat kerusi dan meja yang mencukupi. Oleh itu, guru-guru perlu memantau kelas masing-masing berkenaan dengan kebersihan dan kelengkapan kerusi dan meja serta memaklumkan dengan segera kepada jawatankuasa yang berkenaan. 4.3.3 Tiada perubahan bagi pengelolaan majlis sekolah seperti yang telah dibincangkan bersama dengan semua Ketua Jabatan bagi tahun 2016. 4.3.4 Bagi Jawatankuasa Majalah Sekolah, Cikgu Rajjemah diperlukan dalam  bahagian grafik, Cikgu Muhammad Badrul Hisham dan Cikgu Syaiful Amri Jusof diletakkan dalam Jawatankuasa Fotografi. Selain itu, ahli Jawatankuasa Fotografi perlu bekerjasama dengan Jawatankuasa Majalah Sekolah. 4.3.5 Setiausaha bagi Jawatankuasa Aset Sekolah ialah Encik Mohd. Ridzuan dan dibantu Cikgu Ling Mee Jow dalam pengurusan aset sekolah. 4.3.6 Cikgu Mohd. Shukri diminta melihat cadangan yang sesuai dari pihak guru  bagi meningkatkan prestasi terutamanya Kelas Rancangan Khas. Guru-guru juga diingatkan supaya murid-murid KRK ini harus memegang mana-mana jawatan dalam sekolah agar murid mampu meningkatkan nilai kepimpinan diri masing-masing. 4.3.7 Sebagai makluman, Cikgu Liew Yen Yiin telah melaksanakan Jawatankuasa Kesihatan dan Kebersihan Murid dengan lebih awal semasa cuti akhir tahun yang lepas dengan mengumpul keperluan seperti ubat-ubatan. 4.3.8 Cikgu Ranggie dilantik sebagai Penolong Ketua Guru Disiplin dan Cikgu Piry Bunan dilantik sebagai guru disiplin yang baharu dalam Jawatankuasa Lembaga Disiplin dan Sistem Merit Demerit. Selain itu, tugas guru disiplin dibahagikan mengikut sebelum dan selepas rehat pada setiap hari persekolahan. 4.3.9 Cikgu Azizah masih dalam Jawatankuasa Biasiswa sehingga serah tugas dimaklumkan kepada yang berkenaan disebabkan atas dasar keperluan dalam  jawatankuasa ini. 4.3.10 Semua guru tingkatan perlu mengenal pasti murid yang telah kehilangan ahli keluarga terutamanya pada cuti akhir tahun yang lepas bagi mengelakkan  berlakunya keciciran maklumat dan maklumkan kepada Jawatankuasa Kebajikan untuk tindakan selanjutnya. Tindakan : Makluman  4 4.4 Perancangan Strategik 2016 4.4.1. Guru-guru dimaklumkan tahun 2016 merupakan fasa kedua Pelan Pembangunan Pendidikan. Oleh itu, guru-guru diminta untuk merancang pelan dalam jawatankuasa masing-masing dan dihantar selepas cuti Tahun Baru Cina. Tindakan : Semua Guru 4.5 e-Operasi  4.5.1 Guru-guru diingatkan untuk mengemaskini data peribadi dalam sistem tersebut terutamanya guru yang sudah bertukar status supaya mengisi maklumat  peribadi pasangan masing-masing. Tindakan : Makluman 3.   Hal-hal lain 3.1.   Jika guru-guru ingin menukar jawatankuasa, sila maklumkan dengan Tuan Pengetua dan Puan Melin dengan segera untuk tindakan selanjutnya bagi memastikan kelancaran pelaksanaan tugas bagi tahun 2016. Tindakan : Makluman 3.2.   Tuan Pengetua juga berharap kerusi dan meja murid mencukupi dan lengkap bagi memenuhi keperluan dan keselesaan semua pihak terutamanya dalam menjalankan  proses PdP di dalam kelas. Tindakan : Makluman 4.   Penutup 4.1.   Tuan Pengetua meletakkan kepercayaan yang tinggi terhadap guru-guru dalam melaksanakan tugas masing-masing dan mampu meningkatkan lagi prestasi pada tahun ini.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x