MUZEJ GRADA CRIKVENICECrikvenica, 2016.
 
KATALOG
NAKLADNIK Muzej Grada CrikveniceZA NAKLADNIKA Silvija HuljinaUREDNICE Ana Konestra, Institut za arheologijuTea Rosić, Muzej Grada CrikveniceAUTORI TEKSTOVA Martina Blečić Kavur, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, KoperAna Konestra, Institut za arheologiju, ZagrebGoranka Lipovac Vrkljan, Institut za arheologiju, ZagrebIvana Ožanić Roguljić, Institut za arheologiju, ZagrebTea Rosić, Muzej Grada Crikvenice, CrikvenicaBartul Šiljeg, Institut za arheologiju, ZagrebAUTORI KATALOŠKIH JEDINICA M.B.K. – Martina Blečić KavurM.I. – Mato Ilkić, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologijuA.K.
 
– Ana KonestraG.L.V. – Goranka Lipovac VrkljanI.O.R. – Ivana Ožanić RoguljićT.R. – Tea Rosić B.Š. – Bartul Šiljeg
 
LEKTURADiana Greblički-MiculinićGRAFIČKO OBLIKOVANJEBojan CrnićFOTOGRAFIJEMiroslav Matejčić, Igor Krajcar, Dragan Pelić, Ana Konestra, Stjepan Špalj, Paolo Mofardin, Damir Doračić, Tea Rosić,Arheološki Muzej u Zagrebu, Institut za arheologiju, Muzej antičkog stakla u Zadru, Muzej Grada Crikvenice, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka3D PRIKAZStudio Kušan, ZagrebCRTEŽISuzana Čule, Kristina Turkalj, Miljenka Galić, Martina Blečić Kavur, Miljenko GreglILUSTRACIJAMarijan MavrićKARTOGRAFSKI PRIKAZI Martina Blečić Kavur, Ivana Ožanić RoguljićNacionalna knjižnica u Beču, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ZagrebuTISAK 
Cibo Copy 
, ZagrebNAKLADA300 primjerakaKATALOG JE FINANCIRAN SREDSTVIMA GRADA CRIKVENICE.ISBN 978-953-56521-6-8CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem 130921096.
 
IZLOŽBA
ORGANIZATORI Muzej Grada Crikvenice i Institut za arheologijuZA ORGANIZATORE Silvija Huljina, Marko DizdarAUTORICE SCENARIJA Goranka Lipovac Vrkljan, Tea RosićAUTORI IZLOŽBE Goranka Lipovac Vrkljan, Tea Rosić, Ana Konestra, Ivana Ožanić Roguljić, Bartul ŠiljegSTRUČNI SURADNICI / AUTORI TEKSTOVA Siniša Bilić-Dujmušić, Hrvatsko katoličko sveučilište, ZagrebMartina Blečić Kavur, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, KoperMato Ilkić, Sveučilište u Zadru, Odsjek za arheologiju, ZadarAna Konestra, Institut za arheologiju, Zagreb Goranka Lipovac Vrkljan, Institut za arheologiju, ZagrebKazimir Miculinić, ZagrebIvana Ožanić Roguljić, Institut za arheologiju, ZagrebTea Rosić, Muzej Grada Crikvenice, Crikvenica Bartul Šiljeg, Institut za arheologiju, ZagrebSTRUČNA SURADNICA NA REALIZACIJI Ana Konestra OBLIKOVANJE POSTAVA Tea RosićKONZERVACIJE I RESTAURACIJE Simona Celcner, Damir Doračić, Josip Fluksi, Marina Gregl, Hrvoje Kalafatić, Goran Mitrović, Jesenka Ricl, Dalibor Svetić, Krešimir ŠobatREPLIKE Marina Gregl, Miljenko Greg, Zdravko Ladiš, Nedeljko Vidović, Ivan Volarević3D PRIKAZI Studio Kušan, Mateo GašparovićCRTEŽI Martina Blečić Kavur, Suzana Čule, Miljenka Galić, Kristina TurkaljILUSTRACIJE Dora VukičevićKARTOGRAFSKI PRIKAZI Martina Blečić Kavur, Ivana Ožanić Roguljić
of 13