_mgstjlm
ABPBA
 ^J_QEBY
 
Wem NJJG OJJD 
 
 
 
Ajpyrbnet ©?966 Mgbtmg oy Yftrbabf @hjrrfy
 
Webs puohbaftbjl kfy om ajpbmg bl pfrt jr bl bts mltbrmty
 
wbtejut pmrkbssbjl. Wem ajltmlt kfy ljt om aeflnmg.
 
Fhh rbnets rmsmrvmg.
 
Webs puohbaftbjl bs sbkphy tem jpblbjls j` kfly ajltrboutjrs flg Yftrbabf @hjrrfy wbhh ljt om emhg hbfohm bl fly wfy `jr bts ajltmlts.
 
6
st
 mgbtbjl. Kfly j` tem sarbpturms efvm omml sejrtmlmg gum tj pfnm hmlnte
 
j` tem ojjd.
 
Wem ABPBA bs fl fttmkpt tj prjvbgm f ebstjrbafh flg rmhbnbjus
 
pmrspmatbvm j` `fbtes flg hbvms, flg ejw wm trmft mfae jtemr. Webs ojjd wfs blspbrmg oy Aebm` _mgstjlm j` tem Fssblbojblm Lftbvm
 
Fkmrbafl Blgbfls bl ^jh` Yjblt, Kjltflf, ]QF. Aebm` _mgstjlm afrvmg pmfam pbpms `rjk Lftbvm Fkmrbafl Blgbfl sfarmg rmg stjlm `julg bl Kjltflf flg Kbllmsjtf.
 
 
Ojjds j` tem ABPBA
 
@FBWE 6 Ajl`uabfl =5= A_MFWBJL 0 Wfjbsk =52 F@@B_KFWBJLQ 6? Djrmfl =2> _MHBNBJLQ 1= Afj Gfb =25 PM_QMQ 71
 Cfpflmsm
091
Njhgml _uhm / Qarbpturms
 => F`rbafl 062 AEBHG QWJ_R 660 Qpbrbtufh / ]lbty 0?7 EBQWJ_R 662 Qabmltjhjny 0?=
Lftbvm Fkmrbafl Blgbfl
6?> _MV]MQWQ 0?0  Cmwbse 67? Y_JPM_OQ 016 Aerbstbfl ?15 ^J_QEBY 010
Aeurae j` Cmsus Aerbst j` HGQ
?55 HB@M 0=0 Kushbk 19? QF@MWR 05?
Ofef‒b
126 _MKBLGM_Q 026 _fstf`frb 776 MHMKMLWQ 021 Wemhmkf 765 A]BQBLM >7= Eblgu 7=6 EJKM >=? Ouggebst =65
^J_D / HMBQ]_M
>0> Qbde =16 O]GNMW 599 Sjrjfstrbfl =06 WBKM 59? Rfrsfl =56 AJLPM_QBJLQ 592 Rfzbgb =5?
Aejdbln Pbatbk Emhp
5?6 Gruzm =51 AY_ 5?1  Cfblbsk =57 OHJJG WRYMQ 5?7
 
 
of 828